İLAN REKLAM

Gazete Fiyat: 0,25 kr
Günü Geçmiş Gazete Fiyatı: 0,75 kr
Gazete Abone Ücreti:
Yıllık: 175,00 TL
6 Aylık: 125,00 TL
3 Aylık: 90,00 TL
İLAN- REKLAM
1- Fiyatı devletçe belirlenen resmi ilanların cm2 ücreti: 7,45 TL
2- Fiyatları devletçe belirlenmeyen ve fiyatı resmi ilan dışında
Kalan ilanların cm2 ücreti;
A- Teşekkür, tebrik ve ölüm ilanları(en az): 150,00 TL
B- Her türlü şahıs kayıp ilanları:15.00 TL
C- Kurucu hisse senedi ve sermaye tezyidi:25.00 TL
İl muhabiri dâhil tüm şirketlerin kayıt ilanları
D- Satışla ve bilançoyla ilgili ilanların cm2’si:5.00 TL
(resmi ilan kapsamı dışındaki kurum, kuruluşlar için)
E- Şehir kulüpleri ve özel kulüpler cm2 si:4.00 TL
F- Mesleki dernek ve kuruluşlar için cm2’si:3.50 TL
G- Spor Kulüpleri ve kuruluşlar
Yardımlaşma dernekleri:150,00 TL
H- Okul, cami ve hayır kuruluşları:100,00 TL
I- Tüzül ilanlarının beher sayfası:50.00 TL
(okul, cami, spor klubü, mesleki dernek ve kuruluşlar
J- Satışla ilgili ilanlar cm2: 6,50 TL
3- Kooperatif, sendikalar, vakıflar, özel okullar, sürücü kursları,
Kooperatif birlikleri ve bütün şirketlerin ilanları 01.01.2001
Tarihinden itibaren özel ilanlar kapsamı dışına çıkarılarak
Resmi ilan kapsamına alınmıştır.
4- A-Özel reklamlar pazarlığa tabidir.
B- Tarifede belirtilmeyen ilanlar benzeri gibi işlem görürler.
C- Gazeteye elden getirilen ilanlara gazete sorumlusu tarafından Valilikten İl Basın numarası alınır.
D- Fiyatlara KDV dâhil değildir.