KÜNYE

GAZETE ŞAH
Günlük Siyasi ve Bağımsız Gazete
Kurucu : Süleyman Şah GÖKCAN

YEREL SÜRELİ YAYIN İMTİYAZ SAHİBİ:

YELSA LİMİTED ŞİRKETİ ADINA :

ÖZBEN YELDA EROL GÖKCAN

Genel Yayın Yönetmeni;
Süleyman Şah GÖKCAN

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü;
Süleyman AKBULUT

Muhabirler;

Tuba ÖZDEMİR
Tolga MADAN
Emine DİREK
Tülay SÜKÜN
Serdal KAYHAN

  Sayfa Sekreteri;
Serpil Cücemen

Yazar 
Reşat ÖZTEPE